Attester pr. januar 2024, priserne er eksklusiv moms.
FP 220, FP 300 og FP 410 kr. 2.000,00
FP 360, FP 350 og FP 401 kr. 2.000,00
FP 420, FP 430, FP 440, FP 470 kr. 2.000,00
FP 480 og FP 490, FP 460 kr. 2.000,00
Helbredsattest for jernbanepersonale kr. 2.300,00
Attester pr. januar 2024, priserne er inkl. moms.
Ansøgning om parkeringskort til handicappede kr. 600,00
Ansøgning om enkelttilskud til medicin kr. 400,00
Rejseafbestillingsattest kr. 600,00
Kørekort kr. 600,00
Lægeerklæring ifm. fremtidsfuldmagt kr. 1.500,00
Rejsevejledning ved Pia Bangsgaard, 30 min kr. 500,00
Rejsevaccination pr. gang kr. 200,00
Medicindokumentation kr. 600,00
Turist/privatkonsultation, max 15 min. + tillæg laboratorieydelser mm kr. 600,00

Priser attester pr. januar 2024, momsfrie.
Mulighedserklæring kr. 700,00
Varighedserklæring kr. 700,00
Sygemelding betalt af arbejdsgiver kr. 700,00
Sygemelding betalt af patient, under 25 år kr. 300,00
Sygemelding betalt af patient, over 25 år kr. 600,00
Uarbejdsdygtighedserklæring/frihåndsattest kr. 600,00